Tkanka tłuszczowa osierdzia, podobnie jak tkanka tłuszczowa trzewna sprzyja rozwojowi miażdżycy naczyń poprzez wydzielanie chemokin i cytokin prozapalnych. Dotychczas przeprowadzone badania udokumentowały dodatnią korelację pomiędzy objętością tka...