Rozpowszechnienie ambulatoryjnego pomiary ciśnienia tętniczego umożliwiło lepszy nadzór nad wartościami ciśnienia uzyskiwanymi przez pacjentów w trakcie normalnej aktywności. Jest to istotne narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia, a takż...