Osoby, u których rozpoznano nieprawidłowy metabolizm glukozy (impaired glucose metabolism – IGM czyli nieprawidłowa glikemia na czczo i/lub nieprawidłowa tolerancja glukozy) mają podwyższone ryzyko rozwinięcia cukrzycy typu 2, a także powikłań ser...