Statyny, będące inhibitorami reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A, są powszechnie stosowanymi lekami w terapii hipercholesterolemii. W klinice jednakże istnieje duży problem związany ze znacznymi różnicami w wielkości odpowiedzi terap...