Obrazowanie nieinwazyjne jest w ostatnich latach szeroko komentowanym tematem, zarówno wśród kardiologów jak i radiologów. Szczególnie zastosowanie badania tomografii komputerowej w celu diagnostyki choroby niedokrwiennej serca budzi uzasadnione n...