Oporność na klopidogrel oraz kwas acetylosalicylowy to istotny problem kliniczny. Nieskuteczność leków przeciwpłytkowych może przełożyć się na powtórne incydenty sercowo–naczyniowe, szczególnie u osób poddanych interwencjom wewnątrznaczyniowym (PC...