Celem prezentowanej pracy było określenie, czy połączenie abciximabu z niefrakcjonowaną heparyną, w porównaniu z biwalirudyną, poprawia wyniki kliniczne u chorych z NSTEMI poddawanych PCI.
Do badania włączono 1721 pacjentów z ostrym zawałem ...