Przemijający napad niedokrwienny mózgu (TIA, transient ischemic attack) to krótkotrwałe, ustępujące występowanie objawów uszkodzenia mózgu. 25 proc. pacjentów dozna w przeciągu 90 dni od TIA udaru, zawału lub umrze. Jednocześnie niełatwo jest post...