Zastosowanie stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (drug-eluting stents, DES) w porównaniu do zwykłych stentów zmniejsza nasilenie restenozy udrażnianego naczynia. Implantacja DES wiąże się jednak z ryzykiem zakrzepicy w stentach, również ...