Leczenie chorych z upośledzoną funkcją nerek niesie ze sobą wiele trudności. Wiele najważniejszych badań wykluczało udział w nich pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PChN), przez co nie zawsze mamy zgodne z Evidence Based Medicine dowody na stos...