Jednym z najważniejszych celów w leczeniu migotania przedsionków jest zapobieganie udarom mózgu. Stosowane w tym wskazaniu doustne leki przeciwkrzepliwe skutecznie zmniejszają ryzyko powstania udaru. Przy leczeniu tymi specyfikami obserwuje się je...