Firma Novartis poinformowała w komunikacie z 20.12.2011 o przedwczesnym zakończeniu badania ALTITUDE z względu na rekomendację niezależnej komisji monitorującej. W badaniu ALTITUDE aliskiren (Rasilez), bezpośredni inhibitor reniny lub placebo był...