Pomimo coraz szerszego stosowania szczepień oraz leków przeciwwirusowych obserwuje się stałą lub rosnącą zachorowalność oraz śmiertelność z powodu infekcji grypowych. Statyny (inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylu-koenzymu A), grupa leków o...