Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH, Low Molecular Weight Heparin) to leki przeciwkrzepliwe, które skutecznie zapobiegają występowaniu zakrzepicy w wielu sytuacjach klinicznych. Wykazano, że ich stosowanie w okresie okołooperacyjnym poprawia przeżyw...