Choroba niedokrwienna serca pozostaje przodującą przyczyną śmierci i pogorszenia jakości życia w rozwiniętych krajach. Obecnie dostępne są liczne badania przydatne w diagnostyce oraz ocenie rokowania ChNS. W ostatnich latach badania obrazowe coraz...