Statyny, czyli inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A są jednymi z najczęściej stosowanych w praktyce klinicznej leków. Obok podstawowego działania polegającego na obniżaniu stężenia cholesterolu we krwi, leki te wykazują ko...