Badanie COURAGE wykazało, że wdrożenie strategii inwazyjnej u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową nie wydłuża życia oraz nie zapobiega incydentom sercowo – naczyniowym w porównaniu z prawidłowo prowadzonym leczeniem zachowawczym w obserwacji wi...