Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) nie zatwierdziła nowego wskazania dla Vytorinu (kombinacja ezetymibu/simwastatyny, Merck) do leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. W badaniu SHARP (Study of Hea...