Pomimo intensywnego rozwoju kardiologii choroby sercowo-naczyniowe pozostają przodującą przyczyną zgonów w krajach wysoko rozwiniętych. Ocena występowania czynników ryzyka i identyfikowanie osób najbardziej zagrożonych wystąpieniem tego typu powik...