Jak informuje Agencja Oceny technologii Medycznych, 13 lutego odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie: zasadności zakwalifikowania leku Kreon (pancreatin) jako świadczenia g...