Zaburzenia metabolizmu glukozy (cukrzyca, nieprawidłowa tolerancja glukozy) dotyczą ok. 8 proc. populacji ogólnej i nawet do 60 proc. pacjentów z chorobą wieńcową. Częstość występowania tych chorób będzie prawdopodobnie rosła wraz ze starzeniem si...