Płeć męska jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo – naczyniowego, w tym zawału serca. Genetycznie to na chromosomie Y kodowane są niektóre białka, odpowiedzialne za rozwój cech męskich. Zaobserwowano przy tym, że osoby z ...