Jama ustna jest kolonizowana przez kilkadziesiąt gatunków bakterii. Podczas uszkodzeń śluzówki, np. przy myciu zębów czasami dochodzi do przedostania się bakterii do krwiobiegu. Niektóre z tych drobnoustrojów w sprzyjających okolicznościach mogą b...