Powikłania sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonu pacjentów z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Zwiększone ryzyko wystąpienia zawału jest związane bezpośrednio z nieprawidłową glikemią, znaczna śmiertelność często wynika też z skąpoobj...