Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych nie dało wskazania do ewentualnego objęcia refundacją ze środków publicznych nowych leków. Podczas 6 posiedzenia 12 marca br.  Rady Przejrzystości przygotowała stano...