Statyny są stosowane u wszystkich chorych z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego, u którego nie ma przeciwwskazań do ich podawania. Leczenie należy rozpocząć w ciągu 1-4 dni od przyjęcia do szpitala, niezależnie od stężenia cholesterolu w osocz...