Ryzyko nagłej śmierci sercowej jest wyższe u bezobjawowych nosicieli mutacji niektórych genów, odpowiadających za występowanie arytmie. Brak jest jednak wiarygodnych danych epidemiologicznych, które pomogłyby oszacować w jakim wieku występują zgo...