Wykazano, że u pacjentów z udarem mózgu bez ustalonej przyczyny (udar kryptogenny), drożny otwór owalny (patent foramen ovale, PFO) występuje znamiennie statystycznie częściej w porównaniu z populacją ogólną. W tej grupie chorych często wykonuje s...