Podczas wykonywania zabiegów na naczyniach wieńcowych, w tym przezskórnej angioplastyki (PCI, percutaneous coronary intervention) sporadycznie dochodzi do powikłań wymagających interwencji kardiochirurgicznej. Zaleca się przeprowadzanie interwencj...