Używane obecnie, czułe biomarkery pozwalają na rozpoznanie zawału serca już w kilkadziesiąt minut po wystąpieniu epizodu sercowego. Optymalne byłoby jednak rozpoznanie choroby na etapie poprzedzającym powstanie martwicy mięśnia sercowego i jego tr...