Hiperlipidemia jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo – naczyniowego. Dzięki stosowaniu statyn udaje się obniżyć stężenia cholesterolu LDL i wydłużyć życie u pacjentów z grup ryzyka oraz z chorobami serca. U wielu osób pomim...