27 marca odbyło się 8. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane opinie w sprawie: wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leku przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu...