Dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej pozwala leczyć za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI, percutaneous coronary intervention) coraz większy odsetek pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym również osoby z wieku podeszłym. ...