Relacja z XXXVII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie Przez cały czas trwania konferencji uczestnicy mogą przekazywać swoje pytania i uwagi do wykładowców. Panel dyskusyjny odbywający się po zakończeniu sesji dotyczącej kardiologii ...