Leczenie reperfuzyjne u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu ma uzasadnienie jedynie w przypadku podania trombolizy w przeciągu kilkudziesięciu minut od początku objawów. Dłuższy okres niedokrwienia OUN prowadzi do wytworzenia nieodwraca...