Cukrzyca typu 2 jest rosnącym problemem medycznym i społecznym. Ciągle poszukuje się nowych metod leczenia tej choroby, szczególnie jej wczesnych stadiów, gdy możliwe jest stosowanie leków doustnych. Burant i wsp. opublikowali na łamach The Lance...