W listopadzie 2012 roku mija kolejny, czteroletni okres rozliczeniowy z obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze w swoich izbach lekarskich powinni udokumentować zdobycie tzw. punktów edukacyjnych. Wymagane minimu...