Inwestycje dotyczące uczelnianych Centrum Biostruktury, Centrum Onkologicznego oraz Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjnego to niektóre z założeń programowych nowo wybranego rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marka Krawczy...