Aktualne wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym dopuszczają zastosowanie jednej z kilku grup leków jako terapii pierwszego rzutu. W licznych pracach podkreśla się rolę blokady układu renina – angiotensyna – aldosteron (RAA) w skutecznej ko...