Niestosowanie się do zaleceń lekarza jest jedną z głównych przyczyn niepowodzenia terapii w chorobach przewlekłych, szczególnie w nadciśnieniu tętniczym oraz cukrzycy typu 2. Wykazano, że przy właściwym i systematycznym przyjmowaniu odpowiednich d...