Zastosowanie stentów pokrywanych lekami antyproliferacyjnymi (DES, drug-eluting stents) w leczeniu zwężeń tętnic wieńcowych przyczyniło się do zmniejszenia nasilenia restenozy tych naczyń i w efekcie do rzadszej konieczności wykonywania kolejnych ...