W wyniku zawału serca dochodzi do powstania martwicy części komórek mięśnia sercowego. Na obszarze blizny martwe kardiomiocyty są zastępowane przez komórki tkanki łącznej. Możliwość regeneracji właściwej mięśniówki serca na obszarze blizny pozawał...