Mutacje genów kodujących cytochrom CYP2C19, odpowiedzialny m.in. za metabolizm klopidogrelu mają istotny wpływ na działanie przeciwpłytkowe tego leku. U chorych z allelem CYP2C19*2 zaobserwowano większą częstość poważnych zdarzeń końcowych po wyko...