Niewystarczająca ilość snu i konieczność podejmowania trudnych decyzji i wykonywania skomplikowanych zabiegów w późnych godzinach nocnych jest częstym problemem lekarzy. Wpływ tego zjawiska na jakość wykonywanej pracy jest przedmiotem wielu intere...