Jedną z najczęstszych przyczyn udaru mózgu jest wydostanie się materiału zatorowego z przedsionka do krążenia mózgowego. Wykrycie skrzeplin pozwoliłoby na ewentualną modyfikację rokowania oraz leczenia u tych chorych. Stosowana w tym celu echokard...