Obecność wydłużonego zespołu QRS w EKG może się wiązać z gorszym rokowaniem w populacji ogólnej Jedną z przyczyn zwiększonej umieralności u chorych z wydłużonym QRS są zaburzenia rytmu serca, jednak jak dotąd nie badano w dużych populacjach zależn...