Związek gospodarki wapniowo-fosforanowej z ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego jest jednym z intensywniej badanych zagadnień w epidemiologii kardiologicznej. Początkowe doniesienia mówiły o ochronnym wpływie wapnia na układ sercowo...