W leczeniu migotania przedsionków, obok metod zabiegowych (ablacja) do wyboru pozostają dwie strategie: próba farmakologicznego utrzymania rytmu zatokowego lub wyłącznie kontrola częstotliwości rytmu komór. W obu przypadkach należy do terapii dołą...