Wczesne wykrycie cukrzycy typu 2 pozwala na szybsze wdrożenie interwencji terapeutycznej i w efekcie może dać szansę na lepszą kontrolę choroby oraz uniknięcie lub odroczenie rozwoju powikłań narządowych. Z drugiej strony zbyt częste wykonywanie b...