Korzyści z przyjmowania ASA w celu prewencji pierwotnej zdarzeń sercowo-naczyniowych nie są dobrze udokumentowane. Ponadto, możliwe obniżenie ryzyka zawału czy udaru może być okupione zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia krwawienia. Na łama...